Beretning og Forslag - Generalforsamling

Bestyrelsen ønsker at fremhæve to af punkterne til Generalforsamling 2017:

Pkt. 3: Bestyrelsens beretning (klik for at læse som PDF)

Pkt. 4. Indkomne forslag

 • Forslag til vedtægtsændring
  Det indstilles at vedtægterne tilrettes således Tilsynsførende udskrives af den samlede tekst i vedtægterne for Ejendomsinspektørerne.
  Begrundelse for indstillingen:
  Tilsynsførende der tidligere har været omfattet af vor ”gruppe” er udskilt i egen gruppe under Faglig Puls, hvilket bestyrelsen har accepteret.

 • Beslutningsforslag
  Forslag fra bestyrelsen
  En enig bestyrelse foreslår, at Inspektørforeningen søger optagelse i et andet LO Forbund, konkret Teknisk Landsforbund, hvilket medfører udtrædelse af Faglig Puls og hermed tilknytningen til Services Forbundet.
  Såfremt ovenstående vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen, skal der efterfølgende gennemføres en urafstemning, hvor 2/3 af de stemmeberettigede skal stemme for forslaget.
  Herefter kan udtrædelsen effektueres med et års varsel.
  Begrundelse for forslaget:
  På baggrund af udviklingen i forhold til grænseaftaledrøftelserne med ESL samt Services Forbundets tilkendegivelse efter afgørelsen i Den Permanente Voldsgiftsret, hvor det blev meddelt at kendelsen ikke får betydning for organiseringen fremover, vurderer bestyrelsen, at der på ingen måde er mulighed for et fremadrettet konstruktivt samarbejde i forhold til såvel Services Forbundet som ESL samt Faglig Puls.

<-- Tilbage