Indkaldelse til generalforsamling

Til alle medlemmerne

Indkaldelse til generalforsamling i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.

Fredag den 24. marts 2017 kl. 17.00 -19.00

Afholdes på Hotel Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

Dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsordenen

3. Bestyrelsens beretning (klik for at læse som PDF)

4. Indkomne forslag

 • Forslag til vedtægtsændring
  Det indstilles at vedtægterne tilrettes således Tilsynsførende udskrives af den samlede tekst i vedtægterne for Ejendomsinspektørerne.
  Begrundelse for indstillingen:
  Tilsynsførende der tidligere har været omfattet af vor ”gruppe” er udskilt i egen gruppe under Faglig Puls, hvilket bestyrelsen har accepteret.

 • Beslutningsforslag
  Forslag fra bestyrelsen
  En enig bestyrelse foreslår, at Inspektørforeningen søger optagelse i et andet LO Forbund, konkret Teknisk Landsforbund, hvilket medfører udtrædelse af Faglig Puls og hermed tilknytningen til Services Forbundet.
  Såfremt ovenstående vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen, skal der efterfølgende gennemføres en urafstemning, hvor 2/3 af de stemmeberettigede skal stemme for forslaget.
  Herefter kan udtrædelsen effektueres med et års varsel.
  Begrundelse for forslaget:
  På baggrund af udviklingen i forhold til grænseaftaledrøftelserne med ESL samt Services Forbundets tilkendegivelse efter afgørelsen i Den Permanente Voldsgiftsret, hvor det blev meddelt at kendelsen ikke får betydning for organiseringen fremover, vurderer bestyrelsen, at der på ingen måde er mulighed for et fremadrettet konstruktivt samarbejde i forhold til såvel Services Forbundet som ESL samt Faglig Puls.

5. Økonomi
a. Godkendelse af årsregnskab for år 2016
b. Godkendelse af budgettet for år 2018

6. Valg
a. Tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er
- Kurt Larsen
- Henning Langhoff
- Preben Sørensen

b. Et bestyrelsesmedlem for 1 år
- Rene Kristoffersen – er indtrådt i perioden

c. To Bestyrelsessuppleanter for 1 år

d. En Bilagskontrollant for 2 år
- Ib B. Andersen er valgt frem til 2018

e. To Bilagskontrollantsuppleanter for 1 år
- Carsten R. Larsen er på valg
- Søren Lillevang er på valg

7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Deltagere til generalforsamlingen har mulighed for overnatning inkl. middag mellem fredag til lørdag. Tilmelding skal ske til Faglig Puls via tilmeldingsblanketten i programmet, hvor også tidsfristen fremgår.

<-- Tilbage