Overenskomster

Overenskomsten dækker medarbejdere med inspektørfunktioner, der over-vejende har ledelsesmæssige og/eller administrative opgaver i forhold til gruppen af ejendomsfunktionærer, beboerdemokrati og boligorganisationens øvrige forvaltning af boligområdet.

Hvis du søger oplysninger om og kommentarer til overenskomsterne for inspektører, kan du downloade en PDF-fil med information her. Husk at lave tillæg/lokalaftaler til den nye BL overenskomst (se mere om dette i informationsfilen).

Du kan læse den fulde overenskomst for 2020-2023, som er forhandlet hjem for Inspektører mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger og Serviceforbundet/Faglig Puls i nedenstående PDF-fil.

Hent PDF-versionen her.