Hvad kan vi og for hvem?

Vi byder dig velkommen som medlem hos Ejendomsinspektørerne - Faglig landsklub for ledere.

Vi håber, du må få glæde af dit medlemskab af landsklubben. Det er vores mål at kunne yde vore medlemmer bistand og hjælp i alle spørgsmål af faglig, arbejdsmæssig, miljømæssig, juridisk og social karakter.

I samarbejde med Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet samt Faglig Puls er Landsklubbens mål at arbejde for de bedst mulige løn- og arbejdsforhold herunder:

  • Yde medlemmerne råd, vejledning og hjælp i alle spørgsmål der vedrører forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver.
  • Tage initiativ til oprettelse af overenskomster.
  • Være behjælpelig ved forhandling af lokalaftaler.
  • Være behjælpelig ved spørgsmål om sikkerhed og miljø.
  • Yde medlemmerne råd og støtte ved ansættelse og afskedigelse.
  • Yde medlemmerne råd og støtte med opstart af klubber på arbejdspladserne.
  • Yde medlemmerne råd og støtte ved valg af tillidsrepræsentanter.
  • Yde medlemmerne råd støtte ved alle spørgsmål i forbindelse med ledighed.
  • Yde medlemmerne råd og støtte i alle juridiske og sociale spørgsmål.

Som medlem i landsklubben er du samtidig medlem af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet (DFF-S) og medlem af Faglig Puls. Medlemstallet i DFF-S er ca. 22.000. Medlemstallet i Faglig Puls er ca. 2.200. A-kassen er placeret hos DFF-S og er statsanderkendt. Det er også DFF-S, der opkræver medlemskontingent. Med medlemskabet af landsklubben er du samtidig medlem af Landsorganisationen i Danmark (LO), der er den største samlede lønmodtagergruppe i Danmark.

Medlemmer, der er ansat i boligorganisationer, hvor arbejdsgiveren er medlem af Boligselskabernes Landsforening, er underlagt den Kooperative Hovedaftale.

Vi organiserer medlemmer i to kategorier:

Ejendomsinspektører eller lignende med arbejdsledende funktioner, der beskæftiger sig med ejendomsadministration indenfor den almene boligbranche, centerbyggeri, udlejningsbyggeri m.v., samt beslægtede brancher.

Arbejdsområdet for Tilsynsfunktionærerne er hovedsageligt indenfor rengøringsbranchen.

På området er der indgået en landsdækkende overenskomst mellem Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Servicebranchens Arbejdsgiverforening.

Overenskomstperioden følger arbejdsområdet inden for det private arbejdsmarked.